2014/8 Sayılı Karar Hk. (Mevzuat Değişikliği)

 

Sayı: 17812098-TİM.AKİB.GSK.DY.2017/254-622                           Mersin, 24/01/2017

Konu: 2014/8 SAYILI KARAR HK. (MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ)

 

SAYIN ÜYEMİZ,

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 20/01/2017 tarih ve E.8084 sayılı (AKİB:20/01/2017-1213) yazıda; "Bakanlık Makamının 02/01/2017 tarihli Onayı ile 2014/8 sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar'ın Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi'nin ekleri ile birlikte yeniden düzenlendiği, yeni Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi ve eklerinin Bakanlıkları web sitesinde yayınlandığı”, ifade edilmiştir. Ekonomi Bakanlığı'nın web sitesindeki belgeler incelenmiş olup, söz konusu mevzuat değişikliğinin hem Karar hem de UUE Genelgesi ve Ekleri bazında gerçekleşmiş olduğu ve güncel mevzuatın 12/11/2016 tarihinden itibaren geçerli olduğu anlaşılmaktadır.

Bu itibarla; 12/11/2016 tarihi itibariyle yapılacak destek başvurularınızın güncel Karar, güncel Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi ile eklerine göre yapılması, destek müracaatlarınızın hızlı bir şekilde sonuçlandırılabilmesi bakımından önem arz etmektedir.

12/11/2016 tarihi itibariyle güncellenen 2014/8 sayılı Karar'a ait Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi ve eklerine Ekonomi Bakanlığı (http://www.ekonomi.gov.tr/) veya AKİB (http://www.akib.org.tr/) internet sitelerinden ulaşılması mümkündür.

Bilgilerinizi ve mezkur mevzuat çerçevesindeki başvurularınızda gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda gereğini rica ederim.

 

Canan AKTAN ERDOĞMUŞ

Genel Sekreter V.