2008/2 Sayılı Tebliğ Hk.

Sayı: 17812098-TİM.AKİB.GSK.DY.2017/251-613                        Mersin, 24/01/2017

Konu: 2008/2 SAYILI TEBLİĞ HK.

SAYIN ÜYEMİZ

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 04/01/2017 tarih E.837 sayılı (AKİB:10/01/2017 tarih, 152 varide kayıtlı) yazıda; "2016/1 sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2008/2)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” 24/11/2016 tarihli ve 29898 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği, bu çerçevede, "2008/2 sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğe ilişkin Uygulama Usul ve Esaslarına ait Genelge”de yapılan değişikliklerin 02/01/2017 tarihinde uygun görülerek onaylandığı, ifade edilmiştir.

2008/2 sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğe İlişkin Uygulama Usul ve Esaslarına ait Genelgenin güncel haline Ekonomi Bakanlığı'nın resmi internet adresinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerini ve söz konusu Tebliğ çerçevesinde yapılacak başvurularda yeni Genelge hükümleri çerçevesinde gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Canan AKTAN ERDOĞMUŞ

Genel Sekreter V.