Rosupack 2017 Fuarı Duyurusu

 

Sayı: 17812098-TİM.AKİB.GSK.1.2016/287-10603                Mersin, 5/12/2016

Konu: Rosupack 2017 Fuarı Duyurusu

 

Sayın Yetkili,

20-23 Haziran 2017 tarihleri arasında Moskova'da düzenlenecek olan "Rosupack 2017 Ambalaj Endüstrisi, Paketleme ve Paketleme Makinaları Fuarı” Türkiye milli katılım organizasyonu, bu yıl da Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği organizasyonunda gerçekleştirilecektir.

Rosupack 2017 Fuarı'na organizasyonumuz altında katılacak firmalarımız için; Yer kirası, özel stand konstrüksiyonu, genel tanıtım giderleri, stand genel ve günlük temizlik hizmeti, firma kayıt bedeli (700€), web'e ve kataloğa giriş bedeli, fuar alanında verilecek diğer hizmetleri (internet bağlantısı, ikram (çay-kahve-kurabiye) hizmetleri, katılımcı broşürü, stand genel ve günlük temizlik hizmeti v.b.) içeren katılım bedeli 433 € /m2'dir. Nakliye hizmeti (Ürünlerin tek yön nakliyesi) dahil katılım bedeli ise 524 € /m2'dir.

T.C. Ekonomi Bakanlığı'nın 2009/5 sayılı Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ilişkin Tebliğ'i uyarınca ödenen katılım bedeli ve bir firmaya ait iki katılımcının ulaşım bedeli giderlerinin yarısı geri alınacak olup (%50 devlet desteği), azami destek tutarı 15.000 $'ı geçmeyecektir.

İlgili fuara katılmak isteyen firmaların, alt kısımda yer alan Online Başvuru Formu'nu doldurarak, en geç 14 Nisan 2017 günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize (Fax: 0324 325 41 42; E-posta: aybukedokudur@akib.org.tr göndermeleri önemle rica olunur.

 

Ümit SARI

Genel Sekreter V.

 

Ek: Katılım Şartları

Online Başvuru Formu: https://goo.gl/forms/rTqJEPKMIycCvFIX2

Banka Hesap Bilgileri;

Alıcı Adı : Akdeniz İhracatçı Birlikleri

Banka ve Şube Adı : Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Mersin Şubesi (Şube Kodu :052)

IBAN (EURO): TR 54 0001 5001 5804 8000 3978 51

İlgili Kişi: Aybüke DOKUDUR 0324 325 37 37 (1134)

Lütfen katılım şartlarını okuyunuz.

 

Katılım Şartları

1) Katılımcı firmaların destekten yararlanabilmesi için 2009/5 sayılı Tebliğ ve Uygulama Usul ve Esasları'nda belirtilen şartlara uymak ve istenen belgeleri sunmak zorundadır. Katılımcı firmaların 2009/5 sayılı Tebliğ maddelerini bilmeleri kendi sorumluluklarındadır. Bu tebliğe http://www.ekonomi.gov.tr/ web sayfasından ulaşabilirsiniz.

2) Ekonomi Bakanlığı tarafından onaylanması durumunda katılımcı firmaların standlarında görevlendireceği en fazla 2 temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları ve katılım bedelinin %50'si 15.000 $'a kadar fuar desteği kapsamında katılımcıya ödenmektedir.

3) Milli Katılım için oluşturulacak stand projesinin gerektirmesi durumunda AKMİB, stand m2 talebinde değişiklik yapmaya yetkilidir.

4) Başvuran firmanın eksik veya döviz cinsinden avans ödemesi yapması durumunda, Birliğimizce herhangi bir geri bildirim yapılmayacaktır. Takip sorumluluğu tamamen başvuran firmaya aittir. Başvuru yapılmasının ardından katılımdan vazgeçilmesi durumunda katılım avansı iade edilmeyecektir.

5) Yapılacak ödemelerin katılımcı firmanın banka hesabından organizatör firmanın banka hesabına bankacılık kanalıyla yapılması gerekir. Elden banka hesabımıza ödeme yapılması durumu kabul edilmemektedir.

6) Hol ve stand büyüklüklerine göre yer tahsisleri, Fuar İdaresinden Birliğimize ayrılan alanlar açıklandığında, başvuruda bulunan firmaların başvuru sırası göz önünde bulundurularak, Birliğimizce yapılacaktır

7) Birliğimiz, fuar organizasyonlarını, başvuru sayısına, bütçe ve organizasyon imkanlarına göre iptal etme hakkına sahip olup böyle bir durumunda başvuran firmaların ödedikleri bedeller iade edilir.

8) Destekten yararlanılabilmesi için stantta sergilenen ve/veya tanıtımını yapılan ürünlerin yurtiçinde üretildiğine dair, katılımcı firmaya veya pazarlama sözleşmesi yapılan firmaya ait kapasite raporu ibraz edilmesi gerekmekte olup, kapasite raporunda yer alan üretim konusuna dâhil olmayan ürün ve/veya ithal ürün sergileyen ve/veya tanıtım yapan firmalar destekten yararlanamamaktadır.

9) 2009/5 sayılı Tebliğin Madde 2 (1)'de yer alan "Bu Tebliğ kapsamındaki desteklerden Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı birliğine üye şirket ile Türkiye'de yerleşik kurum, kuruluş veya üretici / imalatçı organizasyonları destekten yararlandırılır” hükmüne istinaden ihracatçı birliğine üye olmayan şirketler ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmamış şirketler destekten yararlanamamaktadır.

10) Fuar katılım bedeli ödemelerinin Akdeniz İhracatçı Birliklerin Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Mersin Şubesi TR 54 0001 5001 5804 8000 3978 51 IBAN no'lu € hesabına yapılması ve banka dekontunun tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.- Katılım tutarının firmanıza ait banka hesabından EFT veya havale ile yapılması - Banka Dekontunda firmanızın ünvanı ve firmanızın IBAN numarası ile açıklama kısmında "Rosupack 2017 Fuarı” ibaresinin yer alması - Banka Dekontunun Banka tarafından ıslak kaşe ve imzalı olması gerekmektedir.

Elden yapılan ödemeler, şahıslara ait banka hesaplarından yapılan ödemeler değerlendirmeye

alınmamaktadır. Sözkonusu fuar AKMİB tarafından iptal edilebilir.

https://goo.gl/forms/a8lsiJ6ZunZOL8hi1linkinde yer alan başvuru formunun ilgili firma tarafından doldurulması ve başvuru avansının ödenmesi ile işbu fuar duyurusundaki şartların firmalar tarafından peşin olarak, gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt edildiği kabul olunur.