Rosupack 2015 Fuar Duyurusu Hk.

 Sayı:  TİM.AKİB.GSK.1.2015/64-2244                                                                                      Mersin, 16/03/2015

Konu:   ROSUPACK DUYURU HK

 

Sayın Yetkili,

16-19 Haziran 2015 tarihleri arasında Moskova'da düzenlenecek olan "Rosupack 2015 Ambalaj Endüstrisi, Paketleme ve Paketleme Makinaları Fuarı” Türkiye milli katılım organizasyonu, ikinci kez Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği organizasyonunda gerçekleştirilecektir.

Rosupack 2015 Fuarı'na organizasyonumuz altında katılacak firmalarımız için; Yer kirası, özel stand konstrüksiyonu, genel tanıtım giderleri, stand genel ve günlük temizlik hizmeti, firma kayıt bedeli, web'e ve kataloğa giriş bedeli, fuar alanında verilecek diğer hizmetleri (internet bağlantısı, ikram (çay-kahve-kurabiye) hizmetleri, katılımcı broşürü, stand genel ve günlük temizlik hizmeti v.b.) içeren katılım bedeli 350 Euro/m2'dir. Nakliye hizmeti (Ürünlerin tek yön karayolu nakliyesi) dahil katılım bedeli ise 380 Euro/m2'dir.

T.C. Ekonomi Bakanlığı'nın 2009/5 sayılı Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ilişkin Tebliğ'i uyarınca ödenen katılım bedeli ve bir firmaya ait iki katılımcının ulaşım bedeli giderlerinin yarısı geri alınacak olup (%50 devlet desteği), azami destek tutarı 15.000 $'ı geçmeyecektir.

İlgili fuara katılmak isteyen firmaların, alt kısımda yer alan Online Başvuru Formu'nu doldurarak, katılım payı yarı bedelinin belirtilen banka hesabına yatırıldığına dair ödeme dekontunu en geç 24 Nisan 2015 Cuma günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize (Fax: 0324 325 41 42; E-posta: aybukedokudur@akib.org.tr) göndermeleri önemle rica olunur.

 

 

İsmail ÇETİN

Genel Sekreter

Ek: Katılım Şartları

Online Başvuru Formu: http://goo.gl/forms/5rqrEqvtwy

Banka Hesap Bilgileri;

Alıcı Adı : Akdeniz İhracatçı Birlikleri

Banka ve Şube Adı : Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Mersin Şubesi (Şube Kodu :052)

IBAN (EURO): TR 54 0001 5001 5804 8000 3978 51

İlgili Kişi: Aybüke DOKUDUR 0324 325 37 37 (1134)

 

Katılım Şartları

Katılım payı yarı bedelinin yatırıldığına dair ödeme dekontunun en geç 24 Nisan 2015 mesai bitimine kadar Birliğimize (Fax: 0324 325 41 42; E-posta: aybukedokudur@akib.org.tr ) gönderilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde başvuru geçersiz sayılacaktır.

Ekonomi Bakanlığı tarafından onaylanması durumunda katılımcı firmaların standlarında görevlendireceği en fazla 2 temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları ve katılım bedelinin %50'si 15.000 $'a kadar fuar desteği kapsamında katılımcıya ödenmektedir.

Milli Katılım için oluşturulacak stand projesinin gerektirmesi durumunda AKMİB, stand m2 talebinde

değişiklik yapmaya yetkilidir.

Başvuran firmanın eksik veya döviz cinsinden avans ödemesi yapması durumunda, Birliğimizce

herhangi bir geri bildirim yapılmayacaktır. Takip sorumluluğu tamamen başvuran firmaya aittir.

Başvuru yapılmasının ardından katılımdan vazgeçilmesi durumunda katılım avansı iade edilmeyecektir.

Yapılacak ödemelerin katılımcı firmanın banka hesabından organizatör firmanın banka hesabına bankacılık kanalıyla yapılması gerekir. Elden banka hesabımıza ödeme yapılması durumu kabul

edilmemektedir.

Hol ve stand büyüklüklerine göre yer tahsisleri, Fuar İdaresinden Birliğimize ayrılan alanlar açıklandığında, başvuruda bulunan firmaların başvuru sırası göz önünde bulundurularak, Birliğimizce

yapılacaktır

Birliğimiz adına ayrılan alana göre talep edilen m2'lerde değişiklik yapılabilecektir. Hollere göre yer

tahsisleri yukarıda belirtilen şartlar göz önünde bulundurularak Birliğimizce yapılacaktır

Birliğimiz, fuar organizasyonlarını, başvuru sayısına, bütçe ve organizasyon imkanlarına göre iptal

etme hakkına sahip olup böyle bir durumunda başvuran firmaların ödedikleri bedeller iade edilir.

Destekten yararlanılabilmesi için stantta sergilenen ve/veya tanıtımını yapılan ürünlerin yurtiçinde

üretildiğine dair, katılımcı firmaya veya pazarlama sözleşmesi yapılan firmaya ait kapasite raporu ibraz edilmesi gerekmekte olup, kapasite raporunda yer alan üretim konusuna dâhil olmayan ürün ve/veya ithal ürün sergileyen ve/veya tanıtım yapan firmalar destekten yararlanamamaktadır.

2009/5 sayılı Tebliğin Madde 2 (1)'de yer alan "Bu Tebliğ kapsamındaki desteklerden Türk Ticaret

Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı birliğine üye şirket ile Türkiye'de yerleşik kurum,

kuruluş veya üretici / imalatçı organizasyonları destekten yararlandırılır” hükmüne istinaden ihracatçı

birliğine üye olmayan şirketler ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmamış şirketler

destekten yararlanamamaktadır.

Fuar katılım bedeli ödemelerinin Akdeniz İhracatçı Birliklerin Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Mersin Şubesi TR 54 0001 5001 5804 8000 3978 51 IBAN no'lu Euro hesabına yapılması ve banka dekontunun tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.

- Katılım tutarının firmanıza ait banka hesabından EFT veya havale ile yapılması

- Banka Dekontunda firmanızın ünvanı ve firmanızın IBAN numarası ile açıklama kısmında

"ROSUPACK 2015 Fuarı” ibaresinin yer alması

- Banka Dekontunun Banka tarafından ıslak kaşe ve imzalı olması gerekmektedir.

Elden yapılan ödemeler, şahıslara ait banka hesaplarından yapılan ödemeler değerlendirmeye

alınmamaktadır.

http://goo.gl/forms/5rqrEqvtwy linkinde yer alan başvuru formunun ilgili firma tarafından doldurulması ve başvuru avansının ödenmesi ile işbu fuar duyurusundaki şartların firmalar tarafından peşin olarak, gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt edildiği kabul olunur.