AKİB URGE PROJESİ HIZ KESMİYOR

AKİB URGE PROJESİ HIZ KESMİYOR

     26 firmanın yer aldığı ve 6 Ocak 2016 tarihinde başlanan "Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektörünün Uluslararası Rekabetinin Arttırılması ve İhracatının Desteklenmesi” isimli URGE projesinin sonuç raporunun firmalar ile paylaşılması ve 3 yıllık süreç için gerekli planlamanın yapılabilmesi amacıyla AKİB Genel Sekreterliği'nde Sonuç Raporu Çalıştayı gerçekleştirilmiştir.

     AKİB Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Ümit SARI'nın yapmış olduğu açılış konuşmasının ardından Zobu Danışmanlık firması uzmanları Hakan ZOBU ve Fevzi DOĞU saha analizleri süresince edinmiş oldukları bilgileri proje paydaşları ile paylaştı.

     Özellikle 2016 yılının Birleşmiş Milletler tarafından "Uluslararası Bakliyat Yılı” olarak ilan edilmesi ile beraber, Türkiye'de bakliyat ihracatının %85'lik kısmının AKİB üyesi bakliyat ihracatçıları tarafından gerçekleştirildiği ve bu potansiyel altında ortak çalışmalar yapılması gerektiği toplantıda sıklıkla vurgulandı.

     Çalıştay, hedef pazar analizi çıktılarının paylaşılması ve 3 yıllık süreyi kapsayan proje döneminde gerçekleştirilecek olan eğitim, danışmanlık ve yurtdışı pazarlama faaliyetlerinin kapsamlı bir biçimde değerlendirilip, bir taslak iş planı çıkarılması ile tamamlanmıştır.

     Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından yürütülen 2 URGE projesi çerçevesinde önümüzdeki dönemde "AKİB URGE Eğitimleri Dizisi” ile URGE projelerine üye firmalara yönelik ihracatın desteklenmesi amacıyla eğitimlerin düzenlenmesi planlanmaktadır.İlgili Fotoğraflar