Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) İhracatında Artış Devam Ediyor

AKİB ihracatı, 2017 yılı Temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre % 17 artış kaydederek, 776 milyon dolara çıktı.

Demir ve demir dışı metaller ve çelik ihracatı % 95, Hazır Giyim ve Konfeksiyon ihracatı % 35, Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri ihracatı % 34, Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller ihracatı % 33, Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri ihracatı % 15, Tekstil ve Hammaddeleri ihracatı %15, Yaş Meyve ve Sebze ihracatı % 2 oranında artış gösterdi.

AKİB Koordinatör Başkanı Mahmut Arslan, "Aralık ayından bu yana tam 8 aydır ihracatta yaşanan artış grafiğimizde bu ay da artış görülmektedir. Hemen hemen tüm sektörlerimizin ihracat rakamlarını arttırması bizleri oldukça memnun etmektedir. AKİB'in ihracatını arttırması ekonomimize sağladığımız katkının artması anlamına gelmekte, bu da bizleri oldukça memnun etmekte” diye konuştu.

AKİB rakamlarını değerlendiren Arslan, "Koordinatör Başkanı olduğum Akdeniz İhracatçı Birlikleri'nin 2017 yılı Temmuz ayı rakamlarının 662 milyon dolardan 776 milyon dolara yükseldiği, geçen sene Temmuz ayına oranla % 17,3 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2016 ve 2017'nin ilk 7 ayını değerlendirdiğimizde ise; 2017 yılı ilk 7 ayında 5 milyar 584 milyon dolar olan ihracatımızın 2017 yılı ilk 7 ayında 6 milyar 889 milyon dolara yükseldiği ve % 23 oranında arttığı gözlenebilir” dedi.

-TÜRKİYE GENELİ İHRACATA KATKIMIZ % 8,3

Son 7 aylık dönemde, 6 milyar 889 milyon dolar ile Türkiye genelinde 4. Büyük genel sekreterlik konumunda olduğunu kaydeden Arslan, "2017 yılı Temmuz ayında, 2016 yılının Temmuz ayına göre % 17,3 lük bir artışla, yine son 7 aylık dönemde Türkiye ihracatının %8,3'lük kısmı AKİB kanalıyla yapılmıştır” şeklinde konuştu.

- AKİB İHRACAT ARTIŞINDA DEMİR-DEMİR DIŞI METALLER VE ÇELİK SEKTÖRÜ DEPAR ATTI

Demir Demir dışı Metaller ve Çelik ihracatının % 95 oranında artış kaydederek, AKİB ihracat artışında depar attığına vurgu yapan Arslan, "Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Temmuz 2017 döneminde yaşanan artış, özellikle İngiltere'ye gerçekleştirilen ihracatın 8,9 milyon $, Belçika'ya gerçekleştirilen ihracatın 6,9 milyon $ ve ABD'ye gerçekleştirilen ihracatın 6,7 milyon $ artmasından kaynaklanmıştır. Demir Demir Dışı Metaller ve Çelik sektöründe yapılan yatırımların meyvesini almaya başladığımız bir yıl yaşıyoruz. Temennimiz ve düşüncemiz önümüzdeki dönemde yüzdesel artış bazında üçlü haneleri yakalayacağımızdır.” Şeklinde konuştu.

Türkiye geneli ihracatı AKİB'in sorumluluk sahasında bulunan iller açısından değerlendiren Arslan, 2017 yılının Temmuz ayında en fazla ihracat yapan iller sıralamasında Hatay'ın 10., Adana'nın 11., Kayseri'nin 12., Konya'nın 13. ve Mersin'in 14. sırada olduğunu belirtti.

Arslan, AKİB'in ihracatını ülkeler bazında da inceleyerek, 2017 yılının Temmuz ayında en fazla ihracat gerçekleştirilen ilk 5 ülkenin; Irak, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan Ve Suriye olduğunu açıkladı.

TEKSTİL VE HAMMADDELERİ

Türkiye genelinde sektör ihracatı Temmuz ayında 2016 yılına kıyasla %15 oranında artış göstererek 605 Milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu artışta geçtiğimiz yıl aynı dönemde bayram tatilinin olması ve de artık gün gösterilebilir.

Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği'nin (ATHİB) 2017 yılı Temmuz ayında sektör ihracatının 60 milyon dolar olarak gerçekleştiği görülmektedir. 2016 yılı aynı dönemine kıyasla sektör ihracatı 2 Milyon Dolar artmış ve Türkiye geneli sektör ihracatından aldığı pay %10 olmuştur.

ATHİB olarak gerçekleştirilen ihracat detaylı olarak incelendiğinde miktar bakımından %15'lik bir azalış olmasına rağmen %4'lük değer artışının yaşanması, Temmuz ayında katma değeri yüksek ürünlerin daha fazla ihraç edildiğini göstermektedir. Kilogram başı ihracat 2017 Temmuz ayında dokuma kumaşlarda 7 Dolar/Kg olurken, 11 alt sektör ortalaması 4 Dolar/Kg olarak gerçekleşmiştir. Geçtiğimiz yıl aynı dönemine oranla Kg başı ihracatın değişmediği görülmüştür. Nedenleri incelendiğinde yükselen hammadde fiyatları ve navlun fiyatlarının bu paritenin değişmemesinde en büyük etken olarak gösterilmektedir.

ATHİB Temmuz ayı ihracatı ülkelere göre incelendiğinde, Bulgaristan pazarına yapılan ihracatta geçen yıla oranla miktar bakımından %127 ve değer bakımından da %100 oranında bir azalışın olduğu görülmektedir. Bu azalışın temel sebebi de Bulgaristan'ın mevcut pazarları olan İtalya, Almanya, Çin pazarlarına ilaveten Belarus, Bangladeş ve Portekiz'den kumaş tedarik etmeye başladığı görülmektedir.

KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ

Kimya sektörü, Temmuz ayında da sektörler arasındaki yerini koruyarak, 1 milyar 190 milyon dolarlık ihracat rakamı ile otomotiv ile hazır-giyim ve konfeksiyon sektörlerinin ardından yine üçüncü sırada yer aldı.

Temmuz ayı sektörel bazda ihracat rakamlarına göre; Türkiye Kimyevi Maddeler ve Mamulleri ihracatı, 2016 yılının eş değer dönemine kıyasla, % 24 oranında artış ile 1,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nin 2017 yılı Temmuz ayı sektörel bazda ihracat rakamları incelendiğinde ise; kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü 222 milyon dolar ihracatla yine ilk sırada yer aldı.

Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri ihracatı Temmuz ayında bir önceki yılın eş değer dönemi ile aynı seviyede kaldı ve Türkiye Kimyevi Maddeler ve Mamulleri ihracatındaki payı % 19 oldu.

Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin bu dönemde en fazla ihracat yapılan ürün grubu her dönem olduğu gibi Mineral Yakıtlar, Mineral Yağlar Ve Ürünler olurken, bu ürün grubunu Plastikler Ve Mamulleri ile Anorganik Kimyasallar izledi. Yine bu dönemde Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin en çok ihracat yaptığı ülkeler Birleşik Arap Emirlikleri, A.B.D., Almanya, Malta ve K.K.T.C. oldu. Irak, Mısır, Romanya, Hollanda ve İtalya ise ilk 10'daki diğer ülkeler olarak sıralandı.

MOBİLYA, KÂĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ

2017 yılı Temmuz ayı sektörel bazda ihracat rakamlarına göre; Türkiye Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri ihracatı, 2016 yılının eş değer dönemine kıyasla, %28,3 oranında artış göstererek 350 milyon 300 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Ocak - Temmuz döneminde ise Türkiye Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri ihracatı, 2016 yılının aynı dönemine kıyasla % 6 oranında artış göstererek 2 milyar 485 milyon 283 bin dolar olarak gerçekleşmiştir.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nin 2017 yılı Temmuz ayı sektörel bazda ihracat rakamları incelendiğinde ise; 48 milyon 193 bin dolar Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri ihracatı gerçekleştirildiği görülmektedir. Bir önceki yıla göre sektörün Temmuz ayı ihracatında %34 oranında artış yaşanırken, Ocak-Temmuz dönemi ihracatı %9,2 artış ile 335 milyon 603 bin dolar olarak gerçekleşmiştir.

Türkiye geneli ve AKİB olarak sektörün 2017 yılı Temmuz ayı ve 2017 yılı Ocak-Temmuz dönemi ihracat rakamlarına göre değer bazında en önemli pazar yine Irak olmuştur.

Akdeniz Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğinin 2017 yılı Temmuz ayı değer bazında ihracatı ülkelere göre incelendiğinde ilk 10 ülke içerisinde en çok artışın %350 ile Lübnan'a gerçekleştiği görülmektedir.

1 Ocak – 31 Temmuz 2017 dönemi ihracat rakamları incelendiğinde ise ilk 10'da en fazla artışın %3.791 ile Çin'e olduğu görülmektedir.

Türkiye genelinde ise hem Temmuz ayında hem de ilk 7 ayda ilk 10 ülke arasında Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri ihracatımızın en fazla arttığı ülke İsrail olmuştur.

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON

Türkiye hazır giyim ve konfeksiyon sektörü 2017 yılı Temmuz ayı ihracatı %19 oranında bir artış ile 1,24 milyar $'dan 1,48 milyar $'a ulaşmış ve Temmuz ayı Türkiye toplam ihracatından %12,9'luk bir pay almıştır.

Akdeniz ihracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nin, hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı ise 2017 yılı Temmuz ayında, %35 oranında bir artış kaydederek 25,2 milyon $'dan 34,1 milyon $'a yükselmiştir. Bu yükselişte, geçtiğimiz yıl Temmuz ayına göre, Ukrayna'ya gerçekleştirilen ihracatta 6,2 milyon $, İspanya'ya gerçekleştirilen ihracatta ise 6 milyon $ artış yaşanması büyük önem taşımaktadır.

İhracat rakamlarına il bazında bakıldığında ise üyelerimizden Gaziantep'te bulunan firmaların ihracatının 6,5 milyon $, Adana'da bulunan firmaların ihracatının ise 4,5 milyon $ düzeyinde arttığı dikkat çekmektedir.

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin Temmuz ayında Türkiye'deki toplam sektör ihracatındaki payı %2,3 olmuştur.

Sektörün Ocak - Temmuz dönemi ihracat rakamlarına bakıldığında Türkiye genelinde %2,78 oranında bir düşüş yaşandığı ve ihracatın 9,6 milyar dolar olduğu görülmektedir. Akdeniz İhracatçı Birlikleri'nin hazır giyim ve konfeksiyon sektörü Ocak – Temmuz dönemi ihracatında ise %27 oranında bir düşüş olmuş ve ihracat 214,5 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Temmuz ayı ihracatında yaşanan yükselişin yılın geri kalanında da devam edeceği ve sektörün 2017 yılını artışla kapatacağı düşünülmektedir.

DEMİR VE DEMİRDIŞI METALLER

Türkiye Demir ve Demir dışı Metaller – Çelik sektörü 2017 yılı Temmuz ayı ihracatı, %31,6 oranında artışla 1 milyar 012 milyon $'dan 1 milyar 332 milyon $'a yükselmiş ve Temmuz ayı Türkiye toplam ihracatından %11,6'lık pay almıştır.

Akdeniz ihracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nin, demir ve demir dışı metaller – çelik sektörü ihracatı ise 2017 yılı Temmuz ayında, %95,2 oranında artış kaydederek 63,9 milyon $'dan 124,7 milyon $'a ulaşmıştır. Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Temmuz 2017 döneminde yaşanan artış, özellikle İngiltere'ye gerçekleştirilen ihracatın 8,9 milyon $, Belçika'ya gerçekleştirilen ihracatın 6,9 milyon $ ve ABD'ye gerçekleştirilen ihracatın 6,7 milyon $ artmasından kaynaklanmıştır. Ürün gruplarına bakıldığında ise demir çelik yassı kaplamada 16,2 milyon $'lık, demir çelik yassı sıcakta ise 12,6 milyon $'lık ihracat artışı dikkat çekmektedir. Böylece demir ve demir dışı metaller – çelik sektörünün Türkiye'deki toplam sektör ihracatındaki payı %9,4 olmuştur.

Sektörün Ocak - Temmuz dönemi ihracat rakamlarına bakıldığında Türkiye genelinde %22,6 oranında bir artış yaşandığı ve ihracatın 10 milyar 402 milyon dolar olduğu görülmektedir. Akdeniz İhracatçı Birlikleri'nin demir ve demir dışı metaller - çelik sektörü Ocak – Temmuz dönemi ihracatında ise %77,6 oranında bir artış olmuş ve 1 miyar 123 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

SU ÜRÜNLERİ ve HAYVANSAL MAMÜLLER

017 yılı Temmuz ayı su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörel bazda ihracat rakamlarına göre; Türkiye ihracatı, 2016 yılı Temmuz ayına kıyasla, % 40 oranında artarak 183 milyon 261 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu yükselişte Katar'a yapılan yoğun sevkiyatlar ile Irak'a kanatlı ürünleri ihracatındaki artış etkili olmuştur.

Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği'nin 2017 yılı Temmuz ayı sektörel bazda ihracat rakamları incelendiğinde ise; yaklaşık 24 milyon dolar su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatı gerçekleştirildiği görülmektedir. 2016 yılı Temmuz ayına kıyasla sektör ihracatında % 33 oranında bir artış yaşanmıştır.

Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği'nin 2017 yılı Temmuz ayı değer bazında ihracatı, ürün gruplarına göre incelendiğinde; kümes hayvanları etleri % 32'lik pay ile ilk sırada, % 15 ile yumurtalar, % 13 ile süt tozu ise üçüncü sırada yer almaktadır.

Akdeniz Su ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği'nin 2017 yılı Temmuz ayı ihracatı değer bazında ülkelere göre incelendiğinde; Irak'ın % 50'lik pay ile ilk sırada, Suriye'nin % 12 ile ikinci, Lübnan'ın ise % 6 ile üçüncü sırada yer aldığı görülmektedir.

Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği'nin 2017 yılı Temmuz ayı değer bazında ihracatı il bazında incelendiğinde; Adana % 36 ile ilk sırada, Mersin % 32 ile ikinci sırada Konya ise % 9 ile üçüncü sırada yer almaktadır.

YAŞ MEYVE ve SEBZE

Yaş meyve ve sebze ihracatı, Ocak-Temmuz 2017 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla miktarda %17, değerde %10 oranında artış göstererek 1 milyar (1.075.049.857) dolar olarak gerçekleşmiştir.

Alt ürün grupları bazında incelendiğinde narenciye ihracatında miktarda %4 artış, değerde %6 düşüş yaşanmış olup 298 milyon dolar olarak; taze sebze ihracatında miktarda %29, değerde ise %25 oranında artış yaşanmış olup 377,5 milyon dolar olarak; taze meyve ihracatında ise miktarda %15, değerde %12 oranında artış yaşanmış olup 379,6 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Ocak-Temmuz 2017 döneminde en çok ihraç edilen yaş meyve ve sebze ürünleri sırasıyla domates, kiraz-vişne, limon, mandalina, portakal, biber olurken en çok ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Rusya Federasyonu, Irak, Almanya, Romanya, Beyaz Rusya ve Suudi Arabistan olmuştur.

Yılın ilk yedi aylık döneminde Birliğimiz kanalı ile yapılan yaş meyve sebze ihracatı 446 milyon dolar ile tüm ihracatçı birlikleri arasında %42'lik pay ile Türkiye yaş meyve ve sebze ihracatına en çok katkı sağlayan Birlik olmuştur.

Yaş meyve ve sebze ihracatı, Temmuz ayında ise bir önceki yılın aynı ayına kıyasla miktarda %26, değerde %40 oranında artış göstererek 120,8 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Alt ürün grupları bazında incelendiğinde taze meyve ihracatında miktarda %31, değerde %49 oranında artış yaşanmış olup 101,4 milyon dolar olarak; taze sebze ihracatında miktarda %16 değerde ise %24 oranında artış yaşanmış olup 13,4 milyon dolar olarak; narenciye ihracatında ise miktarda %11 artış ve değerde %16 oranında düşüş yaşanmış olup 5,4 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. En çok ihraç edilen ürünler sırası ile kiraz-vişne, üzüm, kayısı, şeftali ve domates iken, en çok ihracat yaptığımız ülkeler, Almanya, Rusya, Irak, Suudi Arabistan ve Hollanda olmuştur.

Yılın yedinci ayında Birliğimiz kanalı ile yapılan yaş meyve sebze ihracatı %5'lik artış göstererek 29,7 milyon dolar ile tüm ihracatçı birlikleri arasında %25'lik pay ile Türkiye yaş meyve ve sebze ihracatına en çok katkı sağlayan Birlik olmuştur.

Rusya Federasyonu'nun 02.06.2017 tarih ve 672 sayılı Kararnamesi uyarınca; 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren ithalatı yasaklanmış olan ülkemiz menşeli ürünler listesinden hıyarlar ve kornişonlar, taze üzüm, elma, armut ve çilek ürünlerinin çıkarılmasının olumlu sonuçları ihracat rakamlarına da yansımış durumdadır.

Benzer şekilde; son dönemde yaşanan siyasi gelişmeler dolayısıyla Katar'a gerçekleştirilen yaş meyve ve sebze ihracatında çok ciddi bir artış yakalanmış olup 1,2 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ

2017 yılı Temmuz dönemi sektörel bazda ihracat rakamlarına göre; Türkiye Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri ihracatı 431 milyon $ olarak gerçekleşmiştir. Sektörün bu dönemde Türkiye toplam ihracatındaki payı ise % 3,75 olmuştur. Bir önceki eş dönemle kıyaslandığında sektördeki yıllık ihracat artışı %12 civarında gerçekleşmiştir. Ülkelere göre incelendiğinde, Temmuz döneminde Irak 109 milyon dolarlık ihracat değeri ve % 25'lik pay değeri ile ilk sırada yer almaktadır. Bunu % 8 ve % 3'luk pay değerleri ile Suriye ve Birleşmiş Milletler takip etmektedir.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nin 2017 yılı Temmuz döneminde sektörel bazda ihracat rakamları incelendiğinde ise; 81 milyon dolarlık Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri ihracatı gerçekleştirildiği görülmektedir. Ülke geneli Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri ihracatındaki payı % 18,7 olarak gerçekleşmiştir.

AKİB Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatında Temmuz ayında %15,8 artış görülmektedir. Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin 2017 yılı Temmuz ayı değer bazındaki ihracatı ürün gruplarına göre incelendiğinde, 96,4 milyon dolarlık sektör ihracatı içerisinde, pastacılık ürünleri 20,4 milyon dolarlık değeri ve % 25,6'lık payı ile ilk sırada yer almaktadır. Pastacılık ürünleri grubunda en fazla ihracat, 8,6 milyon dolar ile "tatlı bisküvi ve gofretler”e aittir. Ülkelere göre incelendiğinde ise, 2017 yılı Temmuz ayında Suriye, %18'lik payı ye 14 milyon dolarlık ihracat değeri ile ilk sırada yer almıştır. Ardından, 16 milyon dolarlık ihracat değeri ile Irak gelmektedir.